em mới chơi bỏ tí tiền tạo guild mà hok biết nạp phí bị mất guild tức điên người.......