Thông tin tài khoản Bui_Ai_Lien
Hạng: 125
Cấp độ: 180
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 33373
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69
Game thách đấu

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www.trochoiviet.com/public_html/wp-content/themes/trochoiviet/account-info.php on line 215
Game yêu thích