Thông tin tài khoản Bui_Ai_Lien
Hạng: 125
Cấp độ: 183
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 34407
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69
Game thách đấu
Game yêu thích