Thông tin tài khoản Tam_Nguyen
Hạng: 125
Cấp độ: 330
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 110829
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69
Game thách đấu
Bóng chuyền thú
Bóng chuyền thú
Điểm: 8200
Bé hứng chữ
Bé hứng chữ
Điểm: 212
Po chém hoa quả
Po chém hoa quả
Điểm: 3810
Chơi bài Domino
Chơi bài Domino
Điểm: 3195
Cửa hàng kem 3
Cửa hàng kem 3
Điểm: 155500
Santa đua xe
Santa đua xe
Điểm: 15210
Đếm tiền xu
Đếm tiền xu
Điểm: 128340
Dê con bắn bóng
Dê con bắn bóng
Điểm: 2126
Đập nhanh
Đập nhanh
Điểm: 1960
Doodle Jump
Doodle Jump
Điểm: 64369
Nhóc tỳ háu ăn
Nhóc tỳ háu ăn
Điểm: 99840
Nuôi sâu 3D
Nuôi sâu 3D
Điểm: 30
Phao cứu sinh
Phao cứu sinh
Điểm: 19
Phá tường
Phá tường
Điểm: 6
Cơm chiên gà
Cơm chiên gà
Điểm: 713
Sonic lái xe tải
Sonic lái xe tải
Điểm: 8300