Thông tin tài khoản Trung_Le
Hạng: 125
Cấp độ: 144
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 21565
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69
Game thách đấu
Game yêu thích