Thông tin tài khoản Trung_Le
Hạng: 125
Cấp độ: 141
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 20501
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69
Game thách đấu
Game yêu thích