Thông tin tài khoản VIETNAM_NAM
Hạng: 125
Cấp độ: 169
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 29362
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69