Thông tin tài khoản VIETNAM_NAM
Hạng: 125
Cấp độ: 172
Cấp bậc: Săn yêu
Cấp bậc kế:
Điểm kinh nghiệm: 30434
Thách đấu: 246
Chiến thắng: 180
Thất bại: 69

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www.trochoiviet.com/public_html/wp-content/themes/trochoiviet/account-info.php on line 215